เกี่ยวกับเรา บริการ ร่วมทำบุญกับวัด ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
 

ประวัติย่อ
บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด


      บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ โดยนายอิทธิกร ศรีจันบาล ณ เขตลาดกระบัง เพื่อ ซื้อ-ขาย คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อรีไซเคิล บริษัทได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตลาดกระบังในการแก้ไขปัญหาขยะ ตามโรงเรียน หมู่บ้าน วัด ชุมชน และสถานที่ต่างๆในเขตลาดกระบัง เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลและหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

การให้บริการ

การให้คำปรึกษา
               วงษ์พาณิชย์มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำหน่วยงานของท่าน ในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการฝึกอบรม ตลอดจนการจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง

การจัดเก็บ
               เรามีการจัดเก็บที่ถูกต้องเหมาะสม คำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย มีพื้นที่รองรับปริมาณวัตถุดิบอย่างเพียงพอ

การรีไซเคิล
                เราให้ความสำคัญแก่วัสดุเหลือใช้ สนับสนุนกระบวนการหมุนเวียนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการบำบัดและรีไซเคิลปลายทาง 

การขนส่ง
               วงษ์พาณิชย์มีความพร้อมในด้านแรงงานและเครือข่ายสาขา ยานพาหนะและเครื่องจักรทุ่นแรงด้วยการบริหารขนส่งที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีแผนสำรองในการขนส่งฉุกเฉิน พร้อมทุกบริการ

การรับซื้อ
               รับซื้อประเภท พลาสติก โลหะ เหล็ก กระดาษ ทองแดง อลูมิเนียม สแตนเลส  และอื่นๆ จาก ชุมชน  สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ

 

 

 

 

**************************************************

  

 

                                  
   


 

วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ wongpanit suvarnabhumi